For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Om oss

Jarmo AS

Jarmo AS ble etablert 08.06.2010. Vi har i dag 11 fast ansatte og holder til i egne lokaler på Kvalamarka 5 i Haugesund. I våre lokaler har vi verksted, der vi utfører reperasjon og produksjon av nytt utstyr etter spesifikasjon fra kunde, samt kontorer for vårt administrative personell. 

 

Vår ekspertise er kaldsveis og kaldkutting, samt at vi har spesialkompetanse på produksjon, vedlikehold og nyinstallasjon av rør-/ståltekniske- og damptekniske installasjoner, samt prefabrikkering og reparasjoner i vårt verksted på Kvala. Vi har akkrediterte sveisere med DNV godkjente sertifikater.

 

De senere år har en god del av virksomheten vært rettet mot offshoreinstallasjoner, vi leier ut mekanisk personell, leveranser og oppdrag offshore. Se vår referanseliste her.

 

Jarmo ønsker å være kundens førstevalg, vi skal være fleksible, løsningsorienterte, effektive, kunnskapsrike og levere tjenester og produkter i henhold til strenge kvalitetskrav uten at kunden belastes mer enn nødvendig.

 

 

Våre sertifiseringer:

- Sveise koordinator - IWI-sertifisert

- Sveise inspektør - NS-477/IWI-C

 

Sveiseprosedyre WPS ihht. 15614-1:2017 / 15614-6:2006 / NORSOK-M601:2016:

Sveiseprosedyre - WPS Material gruppe Konfiguering Sveisemetode
Karbonstål 1.3 Rør / Plate TIG 141
Karbonstål 1.3 Rør / Plate TIG 141 / Flussmiddelfylt rørtråd 136
Karbonstål 1.3 Plate Metallpulverfylt rørtråd 138 / Flussmiddelfylt rørtråd 136
Karbonstål CrMo 5.1 Rør / Plate TIG 141
Rustfritt 8 Rør / Plate TIG 141
Duplex 10 Rør / Plate TIG 141
Super Duplex 10 Rør / Plate TIG 141
Kobber Nikkel W34 Rør / Plate TIG 141

 

Sveise sertifikater ihht. NS-EN ISO 9606-1:2017, NS-EN ISO 9606-3:2003

Sveise serifikat material type FM gruppe Konfiguering Sveisemetode
Ferritt FM 1, 2, 3 Rør / Plate TIG 141 / Metallpulverfylt rørtråd 138 / Flussmiddelfylt rørtråd 136
Ferritt FM 1, 2 Rør / Plate TIG 141 / Flussmiddelfylt rørtråd 136
Austenitt FM 5, 6 Rør / Plate TIG 141
Kobber Nikkel  W 34, 35 Rør / Plate TIG 141