For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl/Cmd-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Installasjon i EX-område

 • Lokring tilfredsstiller tekniske spesifikasjoner, standarder og godkjenninger likeverdig til sveis
 • Installeres uten bruk av varmt arbeid - andre arbeidslag kan arbeide i samme område
 • Type godkjent av anerkjente standarder,inkl. HC, oppt til 3", fra 0 til 600 bar i temperaturområde -50 til 425 grader Celcius.
 • Reduserer storulykker - ingen tennkilder
 • Økt sikkerhet - ikke varmt arbeid
 • Bedre og sikrere arbeidsmiljø
 • Lav feilrate < 0,1%
 • Økonomisk gevinst, ca. 3 ganger mer kostnadseffektivt ved bruk av LOKRING vs. sveis
 • Økt produktivitet - frigir ressurser til annet vedlikehold, grunnet raskere montering i felt
 • Minimalt med jobbforberedelse og dokumentajson, ingen sveisemappe eller NDT
 • Kan overflatebehandles før montering, kun Lokring males etterpå
 • ikke avhengig av værforhold

 

Tilbake